PROSJEKTER

serviceProsjekter

Lokalt

Samtalegrupper på norsk, johannes læringssenter

Samtalegrupper på norsk for innvandrere og flyktninger i samarbeid med Johannes
Læringssenter
.
Under de ukentlige møtene samtaler to av klubbens Rotarianere med 6 - 8 innvandrere og flyktninger om aktuelle tema.

Internationalt

Reduksjon av barnedødelighet

Det arbeides med å få etablert et Global Grant prosjekt sammen med Det internasjonale
jordmorforbundet og Lærdal Global Health knyttet til reduksjon av spedbarndødelighet i
utviklingsland.I den forbindelse arbeides det med å få på plass en partnerklubb i Malawi
eller Zambia.

Cambodia Academy at Mongkol Borei

Engelsklærer

Klubben har i et par år finansiert 1- 2 internasjonale engelsklærere på skolen Cambodia Academy at Mongkol Borei. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere. Vi har derfor i siste skoleår støttet lokale engelsklærere. Denne støtten vil pågå inn i nytt skoleår så lenge de utbetalte
midlene rekker.

Fadderbarnordning

En rekke av Stavanger Rotarys medlemmer er engasjert i en fadderbarnordning knyttet til
skolen. Denne elevstøtteordningen har pågått over flere år uavhengig av engelsklærerprosjektet. Ordningen vil forsøkes utvidet til å dekke flere av skolens elever.
Fadderbarnprosjektet drives av klubbens The Rotary Foundation (TRF) komite.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgt 17-19
Postnummer: 4005
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...