RFPD-NORGE / RFPD-FORMÅL

Norsk avdeling av Rotarian Action Group for Population & Development (RFPD)

Norsk avdeling av Rotarian Action Group for Population & Development (RFPD) er en

norsk forening med arbeidsoppgaver tilknyttet befolkning og utvikling innenfor Rotary

International’s rammeverk og strategiske mål.

Foreningens formål er å forbedre helse, velferd og verdighet i befolkningen, lokalt og

internasjonalt i kraft av Rotary’s nettverk ved å

fremme tiltak som kan

 redusere dødelighet hos mor og barn i forbindelse med fødsel

 redusere dødelighet og forbedre livskvalitet i befolkningen generelt

 øke kunnskap om sammenheng mellom befolkningsvekst og forbruk av ressurser

 øke kunnskap om betydningen av bærekraftig utvikling


For å oppnå dette skal foreningen legge til rette for humanitære prosjekter i trengende

land og befolkningsgrupper som kan

 gi kunnskap om fødselshjelp og behandling av nyfødte

 fremme kunnskap om familieplanlegging

 fremme likestilling og likeverdighet mellom kjønn

 fjerne analfabetisme

 etablere tiltak for å redusere smittsomme sykdommer og bedre sanitære forhold

 vektlegge undervisning av kvinner og gi yrkesrettet trening slik at de kan bli mer

selvstendige.

 Søke samhandling med myndigheter og frivillige organisasjoner for å øke

ressursene og påvirke utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn.


Som del av den internasjonale Rotarian Action Group for Population & Development vil

denne foreningen rette seg etter retningslinjer som er nedfelt i RFPD sin

organisasjonsmanual av september 2016 og senere endringer.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgt 17-19
Postnummer: 4005
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...